page_banner

Tuotteet

  • Mudan talteenottojärjestelmä |Mudan kierrätysjärjestelmä

    Mudan talteenottojärjestelmä |Mudan kierrätysjärjestelmä

    Mud Recovery System on tärkeä osa suuntaporausta ja putken nostorakennetta.TR on Mud Recycling Systemin valmistaja.

    Mud Recovery System on tärkeä osa suuntaporausta ja putken nostorakennetta.Mud Recycling System -järjestelmän tehtävänä on kierrättää, puhdistaa ja valmistaa mutaa.

    mutakierrätysjärjestelmä soveltuu rakennusprojekteihin, joissa on suuri mutakapasiteetti.Mudan talteenottojärjestelmän puhdistusprosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen: Ensimmäinen vaihe mutaliuskepuristin, toinen ja kolmas vaihe desinderin ja silanpoiston.Sekä desinööri että rikanpoisto on varustettu alivirtausliuskeravisttimella, joka käsittelee edelleen ylemmästä laitteesta poistuvaa kiintoainetta.Tarvittava mutamateriaali lisätään puhdistuslietteeseen mudanvalmistuslaitteen kautta tasaisen sekoituksen jälkeen lietteen valmistamiseksi, jolla on laadukas talteenottokyky.Tämä vähentää huomattavasti rakennuskustannuksia ja suojelee ympäristöä tehokkaasti.

s